Hoe werkt een Call optie

Globaal kan gesteld worden dat opties (dus ook calls) worden gesloten:

  1. Tijdens de looptijd als er winst is ontstaan.
  2. Aan het einde van de looptijd.

 

Ik wil hierbij het principe van de call/optie toch nog een keer extra duidelijk maken aan de hand van een actuele call die door velen is gekocht. Het betreft de call maart 520 (520 - uitoefenprijs) voor € 18,00 (= optieprijs of premie)

 

Deze optie geeft de eigenaar het RECHT om 100 aandelen AEX te kopen voor € 520 per stuk tot en met de 3e vrijdag van maart.

 

Maar... de AEX staat bijvoorbeeld op dat moment op 521. Dus intrinsiek (werkelijk) heeft deze optie slechts € 1 waarde en de rest, zijnde € 17 is tijdswaarde of verwachtingswaarde.

 

Naarmate de tijd voortschrijdt en de koers van de AEX niet daalt, verdampt deze tijdswaarde. Aan het einde van de looptijd heeft de optie alleen nog maar intrinsieke (werkelijke) waarde. We moeten dus “vechten” tegen deze verdamping van de tijdswaarde.

 

Als we een kooprecht hebben op 520 en er is € 18 voor betaald, dan ligt het break-even-punt op 538. De AEX moet dus op de 3e vrijdag van maart minimaal op 538 staan om quitte te spelen!

 

Eindigt de AEX op 540 dan heeft de optie een waarde van € 20 en hebben we dus € 2 winst. In feite is dat dus € 200 omdat een optie uit 100 aandelen bestaat.

 

Maar als de AEX eindigt op 537,99 dan heeft de call geen enkele waarde meer.

 

Kooprecht van de call 520: 520
Betaald:  18
Break-even bij AEX koers van: 538

 

U kunt met de optie 2 dingen doen:

 

1. Rustig afwachten tot het einde van de looptijd en hopen dat de AEX HOGER eindigt dan 538 en vervolgens de call verkopen.

2. Tijdens de looptijd de optie weer verkopen als deze in waarde is gestegen. In de optiepremie zit dan intrinsieke waarde plus tijdswaarde.

 

Tot nu toe heeft QuantaZ nog nooit gewacht tot het einde van de looptijd (expiratiedatum) maar het kán natuurlijk wél! We hebben altijd tussentijds verkocht. Toch is het een prettige gedachte om te weten dat de eigenaar van de call in feite heel veel tijd heeft. 

 

Terug Schrijf reactie

Er zijn geen berichten aanwezig
^ Naar boven