Disclaimer

Risico's abonnee

 

De door Ad Zwiers geleverde dienst kan niet worden gekwalificeerd als beleggingsadvies in de zin van de Wet op het Financieel toezicht noch verleent Ad Zwiers Advies beleggingsdiensten.

 

Ad Zwiers is niet vergunningplichtig in de zin van de Wet op het Financieel Toezicht en beschikt niet over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten.

 

Ad Zwiers Advies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor immateriële, directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan en van welke aard dan ook voor de geleverde dienst.

 

De waarde van financiële instrumenten kan fluctueren en in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst!

 

Raadpleeg eerst uw financieel adviseur of beleggingsadviseur, voordat u overgaat tot het doen van handelingen of transacties en/of kopen of verkopen van financiële instrumenten.

 

^ Naar boven